Trốn CSGT còn đăng clip chạy xe "tốc độ... 299km/h" lên mạng để câu like

10%