Trồng lúa, nuôi bò trong dự án treo gần trung tâm Sài Gòn

10%