Truyền hình quốc gia Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch

Thế giới

10%