Truyền hình quốc gia Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch

10%