Việt Nam giới thiệu thế hệ tiếp theo của pháo tự hành 105 mm nội địa

Vũ khí Quân sự

10%