Việt Nam lần đầu bắn thử tên lửa phòng không Spyder

Truyền hình VnTube

10%