Việt Nam trông đợi gì ở Hiệp định CPTPP vừa được ký ?

10%