Chiến hạm Trần Hưng Đạo rời Nhật Bản đến Hàn Quốc

10%