Pháo hoa chính thức khai hỏa trên bầu trời Đà Nẵng.

10%