Đây là đối tượng kích động biểu tình bị người dân đánh phải chạy trốn vào đồn Công an.

Xã hội

10%