Tan hoang rừng phòng hộ A Lưới Cây xẻ tại chỗ, gỗ nằm ngổn ngang

10%