Bài phát biểu gây tiếng vang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước các chính khách, học giả Ấn Độ

Hoạt động

10%