Bản tin VnTube ngày 20-01-2018: Sập cầu Long Kiển, xe ben và nhiều xe máy rớt xuống sông

Truyền hình VnTube

10%