Bản tin VnTube trưa 20-12-2018: Bàn giao ngư lôi có chữ Trung Quốc cho Hải quân Vùng 4

Truyền hình VnTube

10%