Bất hoà với bạn trai, cô gái dùng guốc, đá tảng để trút giận

10%