Bộ đội hướng dẫn người dân thoát cháy bằng chăn màn

10%