Bóng bay phát nổ khiển 2 người phải nhập viện

10%