Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

Hoạt động

10%