Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 115 năm thành lập trường Đại học y Hà Nội

Hoạt động

10%