Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch hội đồng Liên bang Nga

10%