Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Arab Ai Cập

Hoạt động

10%