Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng bí thư, chủ tịch nước Lào

Hoạt động

10%