Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch hạ viện Nhật Bản

Hoạt động

10%