Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự hội nghị công tác Quốc phòng

Hoạt động

10%