Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với quân khu 1

Hoạt động

10%