Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Hoạt động

10%