Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Hoạt động

10%