Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Hoạt động

10%