Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia

Hoạt động

10%