Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ba Lan

Hoạt động

10%