Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Nam Phi

Hoạt động

10%