Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Shinichi Kitaoka - Chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Hoạt động

10%