Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào

Hoạt động

10%