Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Cuba

Hoạt động

10%