Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào

Hoạt động

10%