Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc

Hoạt động

10%