Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổng duyệt các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC 2017

Hoạt động

10%