Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp gỡ báo chí

Hoạt động

10%