Công bố kết quả xác minh điểm thi bất thường tại Sơn La và Lạng Sơn trong ngày 20/7

10%