Đinh La Thăng nói về câu chuyện làm trưởng thôn, về nhà ăn Tết

10%