Đội tiêu binh thực hiện nghi thức hạ huyệt. Phu nhân và người thân trong gia đình Chủ tịch nước bật khóc.

Thời sự

10%