Đối tượng giả dạng công an tại TP HCM trong vụ biểu tình ngày 16/06

An ninh trật tự

10%