Highlights Olympic Việt Nam 1-0 Olympic Bahrain: Công Phượng tỏa sáng

10%