Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật, Nhật - Việt

Hoạt động

10%