Israel: Nổ lớn làm rung chuyển Tel Aviv, lửa dữ liếm trọn tòa nhà

10%