Khai trương trung tâm báo chí Quốc tế phục vụ APEC 2017

10%