Lần thứ 2 tự bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng nói gì?

Pháp luật

10%