Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Hoạt động

10%