Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập

Hoạt động

10%