Màn tranh luận của chị thương lái khiến Tổng Giám đốc FPT khiến cả hội trường im lặng và suy nghĩ

10%