Nga đã trao tận tay S-300 cho Syria, rất nhiều thiết bị "khủng"!

10%