Nga trao S-300 cho Syria, Mỹ lớn tiếng đe dọa Một hành động leo thang

10%